Latest media :

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ 2566Download : แนวทางการจัดการเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ตาม พรบ.2566 (PDF 2.74 MB)

ชื่อหนังสือ : แนวทางการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.
 
ขนาดรูปเล่ม : A4  

จำนวนหน้า : 73 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2567

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
นายศุภกร ศรีศักดา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอแนวทางการจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรา 6 ผู้ที่มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีทัศนที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ใหม่
สำหรับครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เราถือว่า ตำบลคือห้องเรียน คนทุกคนในตำบลคือผู้เรียน แนวทางการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนระดับตำบล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ เป็นเพียงข้อเสนอหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครู นำไปปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพของแต่ละตำบล
Share this article :
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger