Latest media :

แนวทางการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ของ ศศช. ตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566Downloadไฟล์ PDF  ขนาด 3.51 MB

ชื่อหนังสือ : แนวทางการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

ประเภท : การศึกษาบนพื้นที่สูง

กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้เขียน/เรียบเรียง : ศุภกร ศรีศักดา

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 37 หน้า

ปีที่พิมพ์ : 2567

เนื้อหาโดยย่อ :
นายศุภกร ศรีศักดา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ได้นำเสนอแนวทางการจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 โดยในเนื้อหาประกอบด้วย ข้อคำนึงและเป้าหมายตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ประเด็นพิจารณาจากข้อคำนึงและเป้าหมาย ขอบข่ายเนื้อหาที่ควรมีในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ได้ให้ตัวอย่างในการจัดแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน ศศช. ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพของแต่ละหมู่บ้าน
Share this article :
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger