Latest media :

ภาษาจีน ง่ายนิดเดียว
Download : ภาษาจีน ง่ายนิดเดียว (PDF : 8.6 MB)

ชื่อหนังสือ : ภาษาจีน ง่ายนิดเดียว
ประเภท : หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : ครู /นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 156 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2552

ผู้จัดทำเนื้อหา :
           กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักงาน กศน.

เนื้อหาย่อ :
           หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง "ภาษาจีน ง่ายนิดเดียว" เล่มนี้เป็น จัดทำขึ้นเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สำหรับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจสูงที่สุดติดต่อกัน และในอนาคตภาษาจีนก็ยิ่งมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาจีนย่อมได้เปรียบในตลาดการแข่งขันด้านธุรกิจการสมัครงานหรือการทำงานในอนาคต
            เนื้อหาในชุดบทเรียนแบ่งออกเป็น 15 บท ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger