Latest media :

คณิตศาสตร์ ม.ต้น
Download : คณิตศาสตร์ รหัสวิชา พค21001 (PDF : 7.0 MB)

ชื่อหนังสือ : คณิตศาสตร์
ประเภท : หนังสือประกอบการเรียน  สาระความรู้พื้นฐาน รหัสวิชา พค21001
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน. และนักศึกษา กศน.

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 65/2554
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 202 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2554

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
           นางผาสุก  ทัพยุทธพิจารณ์

เนื้อหาย่อ :
            หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รหัส พค21001 สาระความรู้พื้นฐานเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้มาใช้ในการศึกษาและพัฒนาความรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศ฿กษษขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ดังนี้
            1. ระบบจำนวนเต็ม
            2. เลขยกกำลัง
            3. ทศนิยมและเศษส่วน
            4. คู่อันดับและกราฟ
            5. รูปเลขาคณิตสองมิติและสามมิติ
            6. พื้นที่ผิวและปริมาตร
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger