Latest media :

การสร้างสื่อนำเสนอด้วย Proshow Gold
Download : ชุดการเรียนการสร้างสื่อนำเสนอด้วย ProShow Gold (PDF 8.20 MB)

ชื่อหนังสือ : ชุดการเรียนการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอด้วย Proshow Gold
ประเภท : คู่มือ
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.
เอกสารวิชาการลำดับที่ : 12/2558
ขนาดรูปเล่ม : A5
จำนวนหน้า : 130 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2558

ผู้เขียน/เรียบเรียง : ส่วนจัดการศึกษาฯ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ความเป็นมา/เนื้อหาย่อ :
         การนำเสนองานโดยผ่านสื่อ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะถ่ายทอดสาระเรื่องราว หรือกิจกรรม
ที่ต้องการให้ผู้อื่นรับทราบ เข้าใจในสถาบัน องค์กรของตนเอง เป็นรูปแบบการนำเสนอที่มี
ความหลากหลาย
         สำหรับรูปแบบการนำเสนอด้วยวีดีทัศน์นับได้ว่าเป็นสื่อที่ทันสมัย ดังนั้น สถาบัน กศน.
ภาคเหนือจึงได้จัดทำหลักสูตรและสื่อการสอนชุดนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้เข้าใจ
ในหลักการนำเสนองานด้วยสื่อวีดีทัศน์ตามลำดับขั้นตอน ซึ่งในชุดการเรียนนี้ จะประกอบด้วย
การใช้งานของ 2 โปรแกรม คือ Adobe Audition และ ProShow Gold
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger