Latest media :

อักษรธัมม์ล้านนา


Download : อักษรธัมม์ล้านนา (PDF : 1.0 MB)

ชื่อหนังสือ : อักษรธัมม์ล้านนา
ประเภท : หนังสือเรียน  รายวิชาเลือกสาระการพัฒนาสังคม รหัสวิชา สค02022
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน. และนักศึกษา กศน.

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 14/2555
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 30 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2555

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
          นายบุญส่ง  ภูวังหม้อ : ข้าราชการบำนาญ

เนื้อหาย่อ :
          สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 หลักสูตรอักษรธัมม์ล้านนา เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ ครู กศน.ตำบล และให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความเป็นมา และพัฒนาการของภาษาล้านนาหรือ"ตัวเมือง" ซึ่งเป็นภาษาที่มีมาอย่างยาวนานในอาณาจักรล้านนา
          เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย ความเป็นมาของอักษรล้านนา ข้อสังเกตุพยัญชนะในภาษาล้านนา การแบ่งชนิดของสระในภาษาล้านนา ลักษณะพิเศษของอักษรล้านนาที่ควรรู้ การผสมพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ การใช้หางของพยัญชนะ และคำพิเศษในภาษาล้านนา
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger