Latest media :

การศึกษาปัญหา ความต้องการ กศน.ตำบล


Download : การศึกษาปัญหาและความต้องการของหัวหน้า กศน.ตำบล (PDF 1.93 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษาปัญหาและความต้องการของหัวหน้า กศน.ตำบลในเขตภาคเหนือ
ประเภท : เอกสารวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร กศน. ,ครู กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 80/2554
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 93 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ :  2554

ผู้วิเคราะห์และเขียนรายงาน :
             นางนาถยา ผิวมั่นกิจ :   รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
              รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการของหัวหน้า กศน.ตำบล ในเขตภาคเหนือ เล่มนี้สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ดําเนินการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการ ดําเนินการตามโครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน กศน.ตําบล : แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทําโครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้กศน.ตําบล ที่ดําเนินการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger