Latest media :

คู่มือการปฎิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล

Download : คู่มือการปฎิบัติงาน หัวหน้ากศน.ตำบลในเขตภาคเหนือ (PDF : 7.0 MB)

ชื่อหนังสือ : คู่มือการปฎิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบลในเขตภาคเหนือ
ประเภท : คู่มือ
กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้า กศน.ตำบล

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 27/2556
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 110 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2556

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ : ครูชำนาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
          เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบลในเขตภาคเหนือ ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ ครู กศน.ตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลได้นำไปใช้ในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาระกิจที่ หัวหน้า กศน.ตำบลต้องรับผิดชอบและดำเนินงาน
          เนื้อหาในเอกสารเล่มนี้มีตัวอย่างของเค้าโครงการจัดทำแผน และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดยเป็นแบบฟอร์มที่ได้ทำการรวบรวมมาจากแบบฟอร์มที่ส่วนกลางได้จัดทำ ซึ่ง กศน. ตำบลทุกแห่งจะต้องใช้เหมือนกัน และแบบฟอร์มที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดทำขึ้น ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ หัวหน้า กศน.ตำบลที่จะสามารถเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ กศน.ตำบลแต่ละแห่ง
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger