Latest media :

การย้อมผ้าด้วยสีรากเขาะDownload : แนวปฎิบัติที่ดี กพด. ปี 2558 
                    เรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา วัฒนธรรมการย้อมผ้าด้วยสีรากเขาะ (PDF 1 MB)

ชื่อเอกสาร : แนวปฎิบัติที่ดีด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
                      เรื่อง ความเชื่อ แรงศรัทธา วัฒนธรรมการย้อมผ้าด้วยสีรากเขาะ
ประเภท : เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุ่มเป้าหมาย :  ครูในพื้นที่ทรงงานฯ(กพด.)  ครู กศน. และประชาชนทั่วไป

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 17 หน้า
นำเสนอวันที่ : 21 มกราคม 2558

ผู้นำเสนอ :  นางสาวรัศมี คีรีชโลม
                    ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยขี้หมี
                    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง
                    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
           
ผู้ออกแบบ : นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด

เนื้อหาย่อ :
          แนวปฏิบัติที่ดีด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง ความเชื่อ แรงศรัทธา วัฒนธรรมการย้อมผ้าด้วยสีรากเขาะ  เป็นแนวปฎิบัติตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุรี เพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนในเขตให้บริการของศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยขี้หมี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับความเชื่อทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger