Latest media :

แผนการสอน ภาษาจีนง่ายนิดเดียว
Download : แผนการสอนภาษาจีน ง่ายนิดเดียว (PDF : 3.25 MB)

ชื่อหนังสือ : ภาษาจีน ง่ายนิดเดียว
ประเภท : หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : ครู /นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 26/2552
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 60 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2552

คณะผู้จัดทำ :
           สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
           เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สำหรับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจสูงที่สุดติดต่อกัน และในอนาคตภาษาจีนก็ยิ่งมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาจีนย่อมได้เปรียบในตลาดการแข่งขันด้านธุรกิจการสมัครงานหรือการทำงานในอนาคต
           แผนการจัดกิจกรรมการสอนประกอบการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง "ภาษาจีน ง่ายนิดเดียว" เล่มนี้เป็น จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนสำหรับครูผู้สอนในหลักสูตร ภาษาจีนง่ายนิดเดียว
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger