Latest media :

สมุดแบบฝึกหัด ภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2
Download : สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2 (PDF : 1.59 MB)

ชื่อหนังสือ : สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีนไม่ยาก  พื้นฐาน 2
ประเภท : หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : ครู /นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่  : 24/2552
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 25 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2552

คณะผู้เขียน :
           นางสาวคนธรส ชัยศิริ              สถาบัน กศน. ภาคเหนือ  จังหวัดลำปาง
       
เนื้อหาย่อ :
           สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2 เล่มนี้ ใช้ประกอบการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง "ภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2" โดยเอกสารชุดนี้มีการออกแบบการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการเรียนแบบธรรมชาติ
           สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2 เล่มนี้ ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดประกอบเนื้อหาดังนี้
                                      บทที่ 1 แซทบนเวป
                                      บทที่ 2 เวลา
                                      บทที่ 3 ประเทศของเรา
                                      บทที่ 4 ซื้อของ
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger