Latest media :

เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป


Download : เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป (PDF 6.11 MB)

ชื่อหนังสือ :  เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป
ประเภท :  เอกสารประกอบการบรรยาย/การอบรม

ขนาดรูปเล่ม :  A4
จำนวนหน้า :   52 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิพม์ :  พ.ศ. 2557

ผู้เขียน :
นายสุวัฒน์  ธรรมสุนทร : ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการบรรยาย เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป โดยเขียนขึ้นจากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ได้คลุกคลีกับกระบวนการนำเสนองานในหลากหลาย
รูปแบบ ผ่านสถานการณ์ในการพัฒนาสื่อ การนำเสนอด้วยตนเอง หรือการฝึกทักษะให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อการนำเสนอทั้งในระดับประเทศ รวมถึงงานนำเสนอขององค์กร หรือหน่วยงาน
ทั้งในสังกัดสำนักงาน กศน.และหน่วยงานอื่น อีกทั้งยังได้นำเทคนิควิธีการ ประสบการณ์ต่างๆ นำมา
พัฒนาเป็นหลักสูตร“เทคนิคการนำเสนอ” สำหรับใช้ฝึกอบรม เสริมสมรรถนะศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอนหลัก ได้แก่

ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ
ตอนที่ 2 เทคนิคการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อการนำเสนอ
ตอนที่ 3 การเป็นผู้พูด (นำเสนอ) และการบรรยายสรุปที่ดี
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger