Latest media :

เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ


Download :  เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในเขตภาคเหนือ (PDF 2.07 MB)

ชื่อหนังสือ : เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในเขตภาคเหนือ
ประเภท : เอกสารวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร กศน.

ขนาดรูปเล่ม :  A4
จำนวนหน้า :  87 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ :  พ.ศ 2557

ผู้เขียน/เรียบเรียง : 
นางอรวรรณ ฟังเพราะ : ครู ชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
เอกสารมาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในเขตภาคเหนือเล่มนี้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือได้ พัฒนาขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา กศน. และ กศน.ตำบล ในเขตภาคเหนือ ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เกณฑ์ประเมิน แบบประเมินมาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในเขตภาคเหนือ เกณฑ์การตัดสินผลการ ประเมินรายมาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินมาตรฐานศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน ก่อนนำเอกสารมาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในเขตภาคเหนือไปใช้ ขอให้ท่านศึกษาและ ทำความเข้าใจรายละเอียดมาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในเขตภาคเหนือ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประกอบด้วย
    1) การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
    2) ภารกิจของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
    3) คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
    4) การดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
    5) แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของสถานศึกษา
    6) การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
2. เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในเขตภาคเหนือ

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger