Latest media :

คู่มือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ


Download :  คู่มือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน  (PDF 4.85 MB)

ชื่อหนังสือ : คู่มือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
ประเภท :  คู่มือ
กลุ่มเป้าหมาย :  บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ขนาดรูปเล่ม :  B5
จำนวนหน้า :   98 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ :  พ.ศ 2557

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
นางศิริพร อหันตะ : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
นางปุญญดา ชาวงศ์ศรี : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
นางลัคนา บุญดี : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กศน. อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร
นางสาวประยูร บุญทั่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ กศน. อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

เนื้อหาย่อ  :
       ห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน ด้วยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ที่สามารถค้นคว้าได้อย่างหลากหลาย และภาระงานที่สำคัญของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน คือการการบริการสื่อทุกประเภทได้อย่างหลากหลาย และที่สำคัญยังต้องทำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องอีกประการหนึ่งด้วย
        สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ จึงได้พัฒนาเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนได้นำไปศึกษาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ในเอกสารจะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

บทนำ  ห้องสมุดกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทบาทหน้าที่ของบรรณรักษ์
ตอนที่ 1 การอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตอนที่ 2 แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger